Magdalena Mądra
Nawiedzenie

Unosi się tu na powierzchni

w stanie wolnym pewne kwantum lęku

Instalacja: fotografie, obiekty i audiowizualne formy

Wrocław 2020

Praca wyrosła na gruncie osobistych doświadczeń, uczuć i wyobrażeń przefiltrowanych przez lektury na temat niepokoju oraz śledzenie objawów lęku w sztuce. Zdjęcia, obiekty oraz instalacja audiowizualna pozostają w stosunku do siebie w dialogu płynących sensów i metafor. Są intuicyjnym poszukiwaniem formy i obrazu oraz efektem sztucznie tworzonego napięcia między pewnością i jej brakiem, ciekawością nowego a niepokojem przed nieznanym. Tworzeniu obrazów i form towarzyszy wątpienie w to, co widzialne, rozpoznawalne i wyrażalne. Lęk przed budowaniem spójnej historii wyraża fragmentaryczność, a liczne zerwania dopełnia szukanie wspólnoty w myśl koniecznego powtarzania rytuałów własnej narracji.

Nawiedzenie

Unosi się tu na powierzchni

w stanie wolnym pewne kwantum lęku

Instalacja: fotografie, obiekty i audiowizualne formy

Wrocław 2020

Praca wyrosła na gruncie osobistych doświadczeń, uczuć i wyobrażeń przefiltrowanych przez lektury na temat niepokoju oraz śledzenie objawów lęku w sztuce. Zdjęcia, obiekty oraz instalacja audiowizualna pozostają w stosunku do siebie w dialogu płynących sensów i metafor. Są intuicyjnym poszukiwaniem formy i obrazu oraz efektem sztucznie tworzonego napięcia między pewnością i jej brakiem, ciekawością nowego a niepokojem przed nieznanym. Tworzeniu obrazów i form towarzyszy wątpienie w to, co widzialne, rozpoznawalne i wyrażalne. Lęk przed budowaniem spójnej historii wyraża fragmentaryczność, a liczne zerwania dopełnia szukanie wspólnoty w myśl koniecznego powtarzania rytuałów własnej narracji.

Dokumentach instalacji, Studio BWA Wrocław, sierpień 2020