Magdalena Mądra

Kolekcja istot zmyślonych

klisze RTG 13 x 18 cm naświetlane w aparacie wielkoformatowych Mentor z lat 60-tych XX wieku

Wrocław 2019 

Treść tej książki usprawiedliwiałaby włączenie Hamleta, kropki, akapitu, powierzchni, nadprzestrzeni, wszelkich klasyfikacji, być może każdego z nas, a także bogów. W sumie – niemal wszechrzeczy. Ograniczyliśmy się jednak do tego, co bezpośrednio wiąże się z pojęciem „istot zmyślonych”; jest to kompilacja, podręcznik mówiący o dziwnych stworach, jakie w czasie i przestrzeni poczęła ludzka wyobraźnia. 
[Jorge Louis Borges, Księga istot zmyślonych, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 2000, s. 5]

Niezbadana jest siła ludzkich pragnień, by inne światy były możliwe. Przedstawione istoty powstały z połączenia ludzkiej postaci i tego, co wyrzucone na śmieci, wynikające z nadprodukcji świata doby nowożytnej. Kolekcja jest nieskończona i tak potencjalna, jak otaczające nas morze niepotrzebnych rzeczy i mnogość ludzkich wyobrażeń.

Moje istoty żyją tylko przez moment, ale użyty materiał rentgenowski nie tylko uprawdopodabnia, ale wręcz zaświadcza o ich zaistnieniu. Przewodnikiem w tym teatrze jest Louis Borges.