Magdalena Mądra

Jeśli przyjdę do Ciebie,
to tylko po miłość

film full HD z dźwiękiem
czas trwania: 03:28
język: polski
Wrocław 2021

Krótka forma traktuje o monotonii zmienności. Natura dąży do entropii, wbrew której tęsknią hi-popotamy, przestawione rośliny usychają, ludzie boją się końców i początków, asteroidy zmieniają trajektorie. Utwór jest pytaniem o tożsamość w czasie, względność ruchu i zmęczone napięcie między przeciwnościami. Linię zdarzeń zakrzywiają orbity nużących obrazów i dźwięków, ufor-mowanych z przyzwyczajenia.