Magdalena Mądra

Pierwsze krople dla umarłych

film 4k z dźwiękiem
czas trwania: 03:57:03
język: polski
współpraca audialna: Sam Alty
Wrocław 2021

„Wynoszę“ zużyte i popsute przedmioty nie do śmietnika ale nieco ponad stan swojej niepotrzebności. W zgiełku nabywania i wyrzucania szukam dla nich miejsca gościnnego, które jednocześnie staje się mało estetycznym. „Ci, którzy eksplorują obrzeża i wydobywającą się z nich materię, reprezentują niczego niebojące się społeczeństwo dostatku lub, wręcz przeciwnie, cywilizację skrajnie wyczerpaną, poszukującą nowych granic” – z tym zdaniem Jolanty Brach-Czajny, która niedawno odeszła, zaczynałam, i skończyłam, we wzburzonym morzu czczości i niepożądaności. „Do Europy tak, ale tylko z naszymi umarłymi” – na usta ciśnie mi się tytuł książki Marii Janion. Muszę przetłumaczyć, co napisałam o chorobie rzeczy, mających ambicje opisania całego świata. Niewyrzucanie śmieci i niewyrzucanie z pamięci to wybór wbrew selekcji materiałów w nieustającej przemianie.